01 Th10

𝚇𝙸𝙽 𝙲𝙷𝙰̀𝙾 𝚃𝙷𝙰́𝙽𝙶 𝟷0 𝚈𝙴̂𝚄 𝚃𝙷𝚄̛𝙾̛𝙽𝙶 💓

𝚃𝚑𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 đ𝚎̂́ 𝚝𝚛𝚞̛𝚊 𝚗𝚊𝚢 𝟷/𝟷0
============================
𝑯𝑶𝑻𝑳𝑰𝑵𝑬: +84 912071204 – +84 967622204
🏠 1: 𝑨𝒏𝒉 𝑯𝒐𝒂 𝑹𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕- Tel : 0243 718 6463
💌 : nhahanganhhoa429.245@gmail.com
🏝: 429 Âu Cơ- Tây Hồ- Hà Nội (Cạnh cổng chào công viên nước)

🏠 2: 𝐀𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭- Tel: 0243 717 3522
💌 : nhahanganhhoa245@gmail.com
🏝: 245 Âu Cơ- Tây Hồ- Hà Nội (Đối diện chợ hoa Quảng An)
Website: http://www.nhahanganhhoa.vn

Leave a Reply