28 Th9

Family 💓

Đ𝐈 Đ𝐀̂𝐔 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐋𝐀̀ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀𝐔 👫
Đ𝐄̂́𝐍 𝐀𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̀ 𝐋𝐀̀ Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐀̆𝐍 𝐆𝐈̀ 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐎𝐍 💞
𝐁𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐚 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉
============================
𝑯𝑶𝑻𝑳𝑰𝑵𝑬: +84 912071204 – +84 967622204
🏠 1: 𝑨𝒏𝒉 𝑯𝒐𝒂 𝑹𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕- Tel : 0243 718 6463
💌 : nhahanganhhoa429.245@gmail.com
🏝: 429 Âu Cơ- Tây Hồ- Hà Nội (Cạnh cổng chào công viên nước)

🏠 2: 𝐀𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭- Tel: 0243 717 3522
💌 : nhahanganhhoa245@gmail.com
🏝: 245 Âu Cơ- Tây Hồ- Hà Nội (Đối diện chợ hoa Quảng An)
Website: http://www.nhahanganhhoa.vn

Leave a Reply